Startside

Arbeidsfelt

Nøkkelord for mitt firma

Referanser/portfolio

Fotodokumentasjon

Kontakt

Arbeidsfelt

Viktig for meg:

• Lytte til oppdragsgiver
• Lojalitet til oppdragsgiver
• Å være løsningsorientert og være i stand til å ta hurtige avgjørelser
• Funksjon, tydelighet der det er nødvendig, f.eks. i kjøpesentre (gangsoner – retninger etc.)
• Hensyn til handikappede
• God og riktig belysning
• Tenke fremover i tid slik at innredningen ikke er ”ute” om et år.
• Tenke nytt og kreativt der det er behov og muligheter for det, f.eks restauranter, barer, butikker, barnehager etc.
• Tenke økonomisk
• Få være med i byggeprosess fra starten, slik at avgjørelser kan taes tidligere, veldig ofte blir det merkostnad pga. at planleggingen ikke har vært god nok.
• Kontakt med forskjellige yrkesgrupper under byggeprosess er viktig (Er glad for den praktiske håndverksutdanningen jeg har).
• Ha en liten ”lekende fot” med (det er mye ansvar og penger når man jobber med bygg -glede, humor og humør under veis skader ikke!)